[Surat Tanya Jawab No. 277, 2 Januari 2019]
*Cara memohon kepada Bodhisattva untuk masalah qing xiu*

Tanya: Ketika sedang sembahyang memasang dupa, saya di depan Bodhisattva berkata, “Qiu Pu Sa Bao You Wo He Xian Sheng De Hun Yin Zao Dian Jie Shu, Li Hun Hou Wo Jiu Qing Xiu.”

(Memohon kepada Bodhisattva memberkati saya dan suami saya agar pernikahan kami cepat berakhir, setelah bercerai saya akan Qing Xiu)

Ingin bertanya apakah tekad saya untuk Qing Xiu ini termasuk kuat?

Jawab: Tidak boleh memohon seperti ini, tidak sesuai aturan, hanya boleh berkata “Qiu Guan Shi Yin Pu Sa Bang Zhu Wo Zuo Zhu, Wo Men Lia De Yuan Fen Xi Wang Sui Yuan”

(Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa untuk membantu mengatur jodoh kita berdua, berharap jodoh kita berdua bisa berjalan sesuai jodoh), hanya boleh berkata sampai sebatas ini, mana boleh berkata kepada Bodhisattva agar lebih cepat bercerai?

心灵早餐
-2018年12月4日十月二十七星期二

问:在上香时,我在菩萨面前说,求菩萨保佑我和先生的婚姻早点结束,离婚后我就清修。请问我这个清修愿力现在算不算呢?

答:不能这样求,不如理不如法,只能说“求观世音菩萨帮我做主,我们俩的缘分希望随缘”,只能讲到这个程度,哪能跟菩萨说早点离婚?