Mengenai Buku Murid

*Master Jun Hong Lu menjawab surat pertanyaan keraguan No. 350, 13 Desember 2019*

Pertanyaan: Dapatkah saya meletakkan Buku Murid di samping bantal dan meminta Bodhisatva untuk memberkati saya?

Jawaban: Jika Anda sering mengalami mimpi buruk dan hantu menekan tubuh Anda, Anda dapat meletakkan Buku Murid di samping bantal, tetapi jangan meletakkannya terlalu lama, paling lama seminggu. Buku Murid diletakkan di atas Altar dan meminta Bodhisattva untuk memberkatinya. Sebenarnya hal tersebut memang akan mendatangkan banyak energi positif.

问:平时可以把弟子证放在枕头边求菩萨加持我吗?

答:如果经常做恶梦、鬼压身,弟子证可以放在枕头边,但是不要放时间太长,一周最多。弟子证放在佛台上请菩萨加持能量,的确会给你带来很多能量的。

📩卢台长开示解答来信疑惑(三百五十)
2019-12-13


 

Wenda20180325B 51:58
*[Cara memperingati Murid yang sudah almarhum, boleh menaruh buku Murid disebelah Altar]*

Telp Wanita: Memperingati Murid yang sudah almarhum, Apakah dalam 49 hari boleh menaruh buku murid di atas Altar? Dan tidak perlu menggunakan Foto atau papan nama.

Master: Paling baik ada fotonya, kemudian menaruh buku Murid disebelah Altar, tidak perlu diberdirikan, taruh disebelahnya saja, bisa memberikan energi positif untuk dia, ini diperbolehkan.

Maka dari itu, paling baik jangan menguburkan Buku Murid, sebenarnya boleh membantu dia menyimpan buku muridnya, ketika sembahyang untuknya, bisa ditaruh di samping, dengan begitu akan lebih mudah naik ke alam langit.

Telp: Oh, Baik. Jadi tidak peduli apakah itu masih di dalam 49 hari atau di hari-hari memperingatkannya, boleh melakukan hal seperti ini?

Master: Benar, setelah 49 hari pun boleh melakukan hal ini. Asalkan itu hari peringatannya, maka boleh mengeluarkan buku keluar, maka dia dengan mudah bisa naik ke atas.

Walaupun dia berada di alam bawah, asalkan kamu taruh Buku Murid disebelah Altar, maka perlahan-lahan diapun bisa naik ke atas, semacam bentuk pahala untuk naik ke atas, sangat hebat.

Telp: Baik.

Wenda20180325B 51:58
祭拜往生的弟子,可将其弟子证放在佛台边上
女听众:祭拜往生的弟子,在49天内可以将他的弟子证供奉在佛台吗?不用他的照片或牌位祭拜他。

台长答:最好有张照片,然后把弟子证放在边上可以的,不要供起来,放在边上都可以,可以给他增加能量的,这个是可以的。所以弟子证最好不要去一起埋掉,其实弟子证应该帮他留着,在祭拜他的时候,放在边上,他容易上天(哦,好的。那不管是49天之内还是他的忌日,都可以这样做?)对,以后都可以。只要他的忌日拿出来,他就能够往上跑。他哪怕在地府,你只要把这个弟子证放在边上,他都能够享受慢慢地往上走、上升的那种功德,很厉害的(好的)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=31125&t=1578897227982


 

Baju Jas yang dikenakan ketika acara pengangkatan Murid boleh dibakar. Buku Murid boleh disimpan di dalam rumah dan juga boleh dikeluarkan ketika ingin memperingatinya.

Mohon keluarga untuk tidak berbicara sembarangan di sebelah Papa seperti ingin menyerah dan menunggu hal yang tidak diinginkan, atau perkataan yang energi negatif.

Shifu memberikan wejangan ketika orang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan koma, mereka bisa mendengar ucapan kalian semua.

Dan untuk masalah kematian bisa baca buku 166, yang nomor 121.

Tolong selesaikan apa yang sudah diikrarkan, misalnya: XFZ, Fang Sheng. Dan jika kalau benar-benar meninggal, juga tetap harus menyelesaikan ikrarnya.

Maka dari itu, saya menekankan untuk tidak berbicara sembarangan di sebelah orang sakit. Dia bisa mendengar semua ucapannya, dan bisa timbul rasa benci, ini malah akan mencelakai dia.

Dulu pernah ada di acara siaran radio, ada seorang Foyou yang memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa agar membawa neneknya di hari ulang tahun Guan Shi Yin Pu Sa naik ke Alam Langit jika waktunya sudah tiba, karena penyakit nenek sangat berat. Dan sang nenek pun benar-benar meninggal dunia.

Lalu Foyou ini dimarahi oleh Shifu, Shifu berkata, kamu terlihat seperti anak yang berbakti melakukan hal ini, demi kebaikan sang Nenek, tetapi malah berakhir dengan merubah sebab akibat Nenek, Shifu memarahi dia habis-habisan karena tidak melakukannya sesuai aturan, Shifu berkata, Neneknya benci sama dia.

Shifu memberikan wejangan agar dia membaca XFZ dan membaca lebih banyak Li Fo.

Di dalam buku tanya jawab 166, tidak boleh menyiapkan segala sesuatunya sebelum dia meninggal dunia.

Jika mereka benar-benar memiliki pemikiran seperti ini agar Papanya cepat pergi, paling baik cepat-cepat bertobat. Yang terpenting adalah selesaikan XFZ dan Fang Sheng sesuai yang telah diikrarkan.

弟子拜师的衣服可以一起烧。弟子证可以放在家里,忌日拿出来也是可以。

请家人千万不要在爸爸身边乱说话如请他放弃生存等这些负能量的话。师父开示过昏迷不醒或植物人都会听到的。

至于生后事,可以参考佛学问答。http://lujunhong2or.com/121、关于墓地和落葬的问题/

请尽快完成所许的愿如:小房子,放生等。即使真的去世,也必须完成的。

所以我注明不可以在病者身边讲负能量的话。他都听得到,他会恨的,这样反而是害了他。

曾经节目里有一个佛友求观世音菩萨在菩萨诞带外婆到天上去如果外婆寿命已到,因为外婆病得很严重。外婆真的离开人世了。佛友被师父骂,说他听起来很像是很孝顺很像是为外婆好,但是这是严重的动了外婆的因果,师父骂他大逆不道,师父说外婆恨他。师父开示要念很多小房子,更要念礼佛。

佛学问答里说不能在未过世就准备的

如果她们真的动过意念让爸爸离开,最好好好忏悔一下。最重要的是许愿的小房子和放生要尽快完成