Kumpulan tanya jawab mengenai membersihkan Hiolo untuk keberuntungan

IMG-20200131-WA0008

Rabu, 15 Januari 2020 Jam 1:13

Kepada YTH DFT:
Wejangan Shifu di Acara Seminar Dharma Sydney:
Banyak orang yang ingin mendapatkan sedikit peruntungan di tahun 2020. Barusan saya menceritakan tentang bagaimana menghindari bencana, kebangkrutan, sekarang akan dijelaskan bagaimana mendapatkan sedikit peruntungan, ada satu cara, apakah kalian tahu?

Setelah selesai sembahyang, lalu menurunkan Hiolo, mengelap Hiolo. Jika kamu ingin berinvestasi, peluk dan lap Hiolo-nya, karena mengelap Hiolo bisa mendapatkan kekayaan. Bisa kalian perhatikan, banyak di aliran lain mereka senang mengelap Hiolo, apakah sudah mengerti?

Ingin bertanya, Apakah kami benar-benar boleh menurunkan Hiolo untuk dipeluk dan dibersihkan? Atau hanya mengelapnya dengan tissue yang bersih dan membersihkannya di atas meja Altar?

Selain itu, Apakah boleh mengelap Hiolo bagi perempuan yang sedang dalam masa haid? Apakah boleh dilakukan di malam hari? Apa perlu berbicara terlebih dahulu kepada Bodhisattva?

Gan En, Anjali.

Jawaban oleh DFT
Sabtu, 18 Januari 2020, Jam 2:41

Kepada YTH Teman sedharma!
1. Jangan mengelapnya langsung di atas meja altar.
2. Boleh mengelapnya ketika sedang membersihkan altar di malam hari. Ketika sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan untuk menghindarinya.

Seketariat DFT, Anjali.

Sabtu, 18 Januari 2020 Jam 2:41.
Kepada YTH DFT,

Ketika kami sedang membersihkan Altar lalu melihat ada abu di Hiolo, biasanya kamj akan menggunakan tissue untuk langsung mengelap bagian atas lingkaran Hiolo dan debu Hio.

Ingin bertanya, Apakah cara ini termasuk sudah membersihkan Hiolo? Apakah boleh seperti ini? Atau harus menurunkannya, ditaruh di atas meja yang ada kain merah baru mengelapnya?

Gan En, Anjali.

Jawaban oleh DFT
Sabtu, 18 Januari 2020, Jam 2:41

Kepada YTH teman sedharma,
Umumnya ketika kamu membersihkan hiolo, boleh melakukannya langsung diatas meja Altar.

Tapi jika mengikuti Wejangan Shifu untuk mengelap Hiolo, maka boleh menurunkannya terlebih dahulu, ditaruh di meja lainnya dan dilap. Tidak masalah jika ingin di alaskan dengan kain merah atau tidak, lebih bersih jika dialas dengan kain merah.

Seketariat DFT, Anjali


 

 

Papan Pesan 27 Januari 2020,

*Mengenai membersihkan Hiolo*

Tanya: Wejangan Shifu di tahun baru boleh menurunkan Hiolo untuk dibersihkan, ingin bertanya, Bagaimana cara menurunkan Hiolonya? Apakah perlu membaca 777?

Jawab: Tidak perlu membaca paritta Da Bei Zhou, Xin Jing dan Li Fo Da Chan Hui Wen masing-masing 7x.

Ketika sedang tidak sembahyang boleh menurunkan Hiolo, boleh melakukan permohonan

“Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha welas asih, memberkati saya agar peruntungan saya membaik, saya pasti akan melakukan lebih banyak perbuatan pahala.”

Ketika membersihkannya, di malam hari banyak membaca paritta Da Bei Zhou, di siang hari membaca paritta Xin Jing.

问:师父新年开示说可以把香炉请下来擦香炉,请问一下师兄,这个香炉请下来,怎么请?需要念七七七吗?

答:不需要念大悲咒,心经,礼佛大忏悔文各7遍。

不上香的时候就可以请下来擦香炉,可以祈求「观世音菩萨大慈大悲,保佑我财运好,我会做更多功德 ”。

擦的时候,晚上多念大悲咒,白天多念心经。

#20200127留言板


 

Wenda20200117 02:31
*[Membersihkan Hiolo bisa memberikan keberuntungan, sebelum membakar dupa boleh mengelap bagian luar Hiolo searah jarum jam]*

Tanya: Shifu memberikan wejangan membersihkan Hiolo bisa memberikan keberuntungan, ingin bertanya Shifu, jika di rumah ada beberapa Hiolo, apakah setiap Hiolo boleh dibersihkan?

Master: Semuanya boleh dibersihkan.

Telp: Yang dimaksud membersihkannya, apakah mengelap bagian luarnya?

Master: Mengelap bagian luar.

Telp: Apakah paling baik mengelap searah jarum jam?

Master: Benar, semuanya harus searah jarum jam.

Telp: Apakah lebih baik membersihkan Hiolo sesudah membakar dupa?

Master: *Sebelum membakar dupa lebih bagus sedikit.*

📣📣📣擦香炉旺财,宜烧香前顺时针擦香炉外面🙏🏻🙏🏻🙏🏻

问:师父开示擦香炉是旺财的,请问师父,如果家里有多个香炉,每个香炉都可以擦吗?

答:全部都可以擦(擦的时候是擦外面吗?)擦外面(是否最好顺时针擦会比较好?)对,完全是顺时针(是否烧香后再擦比烧香前擦会好?)烧香前擦比较好一点。
📻Wenda20200117 02:31


 

Wenda20200117 27:27
*[Bagaimana melakukan permohonan Keberuntungan ketika sedang membersihkan Hiolo]*

Tanya: Shifu, mengenai membersihkan Hiolo. Anda mengatakan membersihkan Hiolo bisa memberikan keberuntungan, Apakah kami menurunkan Hiolo lalu taruh di atas meja dan mengelapnya, atau di atas meja Altar mengelapnya?

Master: *Turunkan dari meja Altar lalu mengelapnya*

Tanya: Oh. Jika kami pulang tengah malam, lalu tidak membakar dupa, apakah boleh menurunkan Hiolo dan mengelapnya?

Master: Juga boleh.

Tanya: Kalau begitu apa permohonannya sebelum membersihkan Hiolo?

Master: *”Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, memberkati saya agar keberuntungan saya bisa menjadi lebih baik, saya akan melakukan lebih banyak perbuatan pahala”.* , seperti itu cara permohonannya.

*“Guānshìyīn púsà dàcí dàbēi, bǎoyòu wǒ cáiyùn nénggòu hǎo, wǒ huì zuò gèng duō gōngdé”*

*“观世音菩萨大慈大悲,保佑我财运能够好,我会做更多功德”*

Tanya: Baik, apakah harus membaca paritta apa?

Master: Di malam hari perbanyak membaca paritta Da Bei Zhou, dan di siang hari membaca paritta Xin Jing.

Tanya: Baik. Apakah bagi teman sedharma yang tidak memiliki Altar boleh memasang Dupa hati, lalu di dalam pikiran membayangkan sedang membersihkan Hiolo?

Master: Sangat boleh.

Tanya: Baik, Terima kasih atas wejangan Shifu.

📣📣📣怎样擦香炉求财⁉

问:师父,关于擦香炉的问题。您说擦香炉会旺财,那么香炉是我们请下来放到桌子上去擦,还是直接在佛台上擦啊?

答:请下来放到桌子上擦(哦。半夜回家,如果没有烧香,可以请下来擦吗?)也可以的(那擦之前要怎么祈求呢?)“观世音菩萨大慈大悲,保佑我财运能够好,我会做更多功德”,就是你要求什么 (好的,那需要念什么经吗?)晚上多念大悲咒,白天多念心经(好的。那没有佛台的同修可以上心香,意念里面擦香炉吗?)完全可以(好的,感恩师父慈悲开示)
📻Wenda20200117 27:27


 

Wenda20200124 05:55
*[Melakukan permohonan “Seluruh keluarga aman dan sejahtera” ketika melakukan pemasangan dupa pertama adalah suatu bentuk berbakti]*

Telp Wanita: Shifu, Anda pernah memberikan wejangan, melakukan permohonan kepada Bodhisattva “Seluruh keluarga aman dan sejahtera” ketika melakukan pemasangan dupa pertama, Ini tidak termasuk dalam 3 permohonan khusus.

Ingin bertanya, apakah terlebih dahulu memohon “Seluruh keluarga aman dan sejahtera” kemudian memohon 3 permintaan atau sebaliknya?

Master: Mana saja boleh.

Telp: Oh.

Master: Keluarga baik, diri sendiri pun juga baik, boleh melakukan permohonan akan itu, Bodhisattva akan mendengarnya. Tidak perlu urutan mana yang terlebih dahulu atau mana yang dibelakang.

Telp: Karena dulu pernah dikatakan memohon 3 permintaan bisa lebih dikabulkan, lalu memohon permintaan selanjutnya…. Maka apakah ada urutannya?

Master: Digabung menjadi satu. *Melakukan permohonan untuk seluruh keluarga adalah suatu bentuk berbakti, ini adalah sebuah hati yang berbakti!*

Telp: Baik, Terima kasih atas wejangan welas asih Shifu.

📣📣📣新年烧头香祈求“ *全家平安吉祥* ”是一种孝道🙏🏻🙏🏻🙏🏻

女听众:师父,您开示过,新年烧头香祈求菩萨“保佑我们全家平安吉祥”,这个不算在头香祈求的三件具体的事情当中。请问师父,是先祈求“全家平安吉祥”,然后再祈求三个具体的愿望;还是先说我们三个具体的愿望,再祈求“全家平安吉祥”?

台长答:都可以的

听众:哦

台长:家里好、自己好,都可以求,菩萨都听到的。这个有什么先后了?

听众:因为说求三件事情比较灵,再求可能就……那这有没有顺序?

台长:放在一起的。*求全家本身就是一种孝道,本来就是一个孝心啊!*

听众:好的,感恩师父慈悲开示

Wenda20200124 05:55


 

Wenda20200202 01:05:14
*[Mengenai mengelap Hiolo dan Lampu Minyak]*

Tanya: Shifu pernah mengatakan sebelumnya, Hiolo adalah tempat rejeki kita, jangan sembarangan menggerakannya; Jika mengelap Hiolo, Mana yang lebih baik, Apakah dibersihkan di atas meja Altar atau diturunkan?

Master: Turunkan semuanya, tidak boleh membersihkannya ketika berada di atas meja Altar.

Telp: Oh. Tidak masalah jika menggerakannya kan yah?

Master: Tidak masalah.

Telp: Jika mengelap Hiolo bisa mendatangkan rejeki, apakah mengelap lampu minyak bisa menambahkan kebijaksanaan?

Master: Semua bisa, permintaan yang kamu minta maka kamu akan mendapatkannya.

Telp: Oh, Maksudnya melakukan permohonan sambil mengelapnya?

Master: Benar.

Telp: Baik, Terima kasih atas wejangan welas asih Shifu.

Wenda20200202 01:05:14 关于擦香炉和油灯

问:之前师父说过,香炉是我们的财位,不要随便动;如果擦香炉,是放在佛台上擦比较好还是请下来呢?

答:要全部请下来的,放在上面擦不行(哦。这个动就没关系,是吧?只要放回原位)没关系(如果擦香炉有助财运的话,那擦油灯会不会增加智慧呢?)都会的,求什么就有什么(哦,就是擦的时候求一下?)对(好的,感恩师父慈悲开示)