Wenda20121209A 58:47
*[Bagaimana cara memohon kepada Bodhisattva jika para penagih hutang karma ingin cepat meminta XFZ]*

Telp Wanita: Setelah seorang teman sedharma mendapatkan mimpi dia, setiap hari dia harus mengejar XFZ, bekerja, paling banyak sehari 5 lembar XFZ.

Tetapi 2 hari belakangan ini, kepalanya terasa sakit ketika membaca XFZ, dia pun juga mengetahui kalau para arwah penagih hutang karma ingin cepat mengambil XFZ, lalu bagaimana cara mengatur membagikan XFZ ini kepada siapa, Shifu?

Master: Tidak perlu kita atur pembagiannya, sampaikan kepada dia untuk berkata kepada Bodhisattva:

“Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa berwelas asih kepada saya, sekarang saya sudah sebisa mungkin membacanya, jika mereka para penagih hutang karma mendesak ingin mengambil XFZ ini, Mohon Guan Shi Yin Pu Sa berwelas asih agar mereka para penagih hutang karma memberikan saya kesempatan, situasi yang nyaman agar saya bisa membaca XFZ dengan baik.”

Biasanya jika sakit kepala, kamu harus memberitahukan kapan kamu akan menyelesaikan XFZ ini, jika tidak kepala kamu akan tetap terasa sakit.

Telp: Setiap hari dia membaca 5 lembar XFZ, 2 lembar untuk diri sendiri, 2 lembar untuk Papa baru kasih anak.

Kemudian dia akan terus melakukan ini di hari kedua. Apakah boleh seperti ini, Shifu?

Master: Boleh, sangat boleh.

📣📣📣要经者要得急,如何求菩萨保佑⁉️

女听众:这个同修因为做到这个梦以后,每天都要赶小房子,又要上班,她最多每天念5张小房子,但是最近这两天念小房子的时候头会疼,也知道是要经者要得很急,但是这个应该怎么来分配呢,师父?

台长答:不是分配的问题,叫她跟菩萨讲:“请观世音菩萨慈悲我,现在已经拼命在念了,如果TA们要经者要得比较急的话,请菩萨慈悲,让TA们给我更多的机会,给我更多的环境,让我好好念小房子。”一般头痛的话,你要把什么时候念完小房子的时间告诉,否则的话头还会痛(她现在每天念5张小房子,要经者两张,父亲两张,再给孩子,第二天再接着念,这样可以吗?)可以,完全可以。

wenda20121209A 58:47

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=7747&t=1597329498425