Wenda20140530 07:23
*[Bermimpi Almarhum, Peti mati dan acara pemakaman]*

Telp Wanita: Sekarang kami pun juga ikut membaca paritta, Apa arti dari mimpi, jika bermimpi Almarhum dengan peti mati, ada acara duka?

Master: Akan reinkarnasi lagi.

Telp: Apakah itu berarti kita harus lebih cepat lagi membaca paritta untuk Almarhum?

Master: Benar. Jika peti mati sudah dipersiapkan yang berarti ada orang meninggal, ini berarti dia sedang bersiap-siap akan reinkarnasi kembali.

Telp: Lalu, Apa yang harus dilakukan untuk situasi seperti ini? Lebih cepat membaca paritta?

Master: Dia (Almarhum) akan reinkarnasi kembali jika tidak membacakan paritta untuknya.

Telp: Apakah boleh jika lebih banyak membacakan paritta untuk dia?

Master: Apa maksud kamu dengan “Apa Boleh?” Pakai hati nurani kamu! Perbanyak membaca parittanya.

Perkataan yang katakan barusan itu seperti: “Apakah saya boleh bersikap baik kepada dia?”

Memang itulah seharusnya yang kamu lakukan, bukannya boleh atau tidak boleh.

Telp: Sudah mengerti. Saya khawatir tidak memiliki cukup banyak waktu, jadi saya harus membaca lebih banyak atau saya menerima sumbangan XFZ kan?

Master: Boleh.

Telp: Terima kasih, Gan en.

wenda20140530 07:23
梦到亡人、棺材和葬礼
女听众:现在我们自己都念经,如果梦到亡人又重新有棺材、有葬礼,这种情况是什么意思?

台长答:要投胎了(那就是抓紧赶快再念?)对了。棺材准备好了,就是有人要死了,他就准备要投胎了(那这种情况怎么办呢?赶快再加紧念?)不念就投胎了啊(再多念点经给他可以吗?)什么叫“可以吗?”尽你们自己的心啊!多多念。就像说:“我对他好可以吗?”是应该的,不是可不可以(知道了。我怕这段时间来不及,就加紧多念一些或者我再结缘一些可以吗?)可以(谢谢,感恩)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=100&id=5230&t=1600414129339