Wenda20130524
*[Apakah boleh jika Rupang Pu Sa diletakkan setengah menggantung di Altar]*

Tanya: Rupang Guan Di Pu Sa di altar rumah saya agak sedikit keluar, meja Altar ini tidak sepenuhnya menyanggah rupang Guan Di Pu Sa, Apakah ini berarti tidak hormat kepada Pu Sa?

Master: Tidak masalah jika hanya keluar sedikit, jangan terlalu banyak hingga setengah gambar Guan Di Pu Sa keluar dari meja.

Tanya: Ini berbentuk Rupang dan buka gambar dan rupang sudah keluar hampir setengahnya.

Master: Kalau begitu tidak bisa. Tidak boleh keluar hingga setengahnya, paling baik adalah mendorongnya masuk ke dalam.

Wenda20130524 15:18 菩萨像不完全承在佛台上可以吗

听众:我家的佛台关帝菩萨像在佛龛稍微往外一点,佛龛没有完全承下关帝菩萨像,这样对菩萨是不是不尊重?

台长:出去一点点没关系,不能出去太多,不能把关帝菩萨的相片出去一半(是一种人身像,已经出去了将近一半)那不行,不能出去一半的,最好挤到里面来,往前移。