Shuohua20180713 06:32
*[Tidak boleh menggunakan obat nyamuk bakar untuk mengusir nyamuk]*

Telp Wanita: Apakah boleh menyalakan obat nyamuk bakar?

Master: Tidak boleh, itu tidak sama.

Telp: Nyamuk terlalu banyak di rumah.

Master: Walaupun nyamuk banyak, juga tetap tidak boleh menyalakannya, gunakan cara lain.

Telp: Baik, sudah mengerti.

Shuohua20180713   06:32
不能用盘式蚊香驱蚊
女听众:圆的盘的那种蚊香可不可以点啊?
台长答:不可以,不一样的(家里蚊子太多了)蚊子太多,不能点香,只能用其他方法(好的,知道了)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=32707&t=1566649099828