[Surat Keraguan No. 378] Tanya Jawab No. 1
*[Mengenai pembacaan XFZ hanya boleh membaca 7 lembar XFZ sekaligus]*

Tanya: Ada satu teman sedharma yang menyebarkan cara khusus untuk membaca XFZ:

Membaca XFZ sekaligus, misalnya 10 lembar XFZ, maka dia akan langsung membaca 900x Qi Fo Mie Zui Zhen Yan, 900x Wang Sheng Zhou, 520x Xin Jing, 300x Da Bei Zhou.

(Setiap macam paritta dibaca lebih demi menghindari kualitas pembacaan yang buruk).

Saya pun juga mengikuti cara pembacaan ini selama 2-3 hari.

Kemudian, pada malam hari saya bermimpi ada seseorang mengatakan, “Jika kamu membaca XFZ dengan cara seperti ini, maka harus membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen 43x.”

Di dalam mimpi pun saya membaca 3x paritta Li Fo Da Chan Hui Wen.

Ingin bertanya apakah cara pembacaan XFZ seperti ini tidak sesuai aturannya?

Master: Tidak sesuai aturan. Ada pejabat alam bawah yang mengatur hal ini.

Membaca beberapa lembar XFZ sekaligus tidak masalah, tapi tidak boleh terlalu banyak. *Paling banyak tidak boleh melebihi 7 lembar XFZ sekaligus.*

*小房子同时念不宜超过7张*

*问:* 我看见师兄发的一种念小房子的特殊方法:把很多张小房子一起念,比如十张小房子,就一起念900遍七佛灭罪真言、900遍往生咒、520遍心经、300遍大悲咒(为了避免漏念,每种经文都多念了几遍)。我也这样念了两三天。晚上梦见有个人说,你要这样念经文就念43遍礼佛大忏悔文。我在梦里念了3遍礼佛大忏悔文。请问是不是这样念不如理不如法?

*答:* 不如理不如法,地府有官会管的。
多张小房子同时念没关系,但太多了就不灵了。同时念的话一般不要超过7张。

http://lujunhong2or.com/卢台长开示解答来信疑惑(三百七十八)/