Shuohua20161202 04:55
*[Pertanyaan apakah wanita boleh bersembah sujud selama masa haid]*

Telp Wanita: Shifu, Saya ingin bertanya, apakah wanita boleh bersembah sujud selama masa haid?

Master: Saya sudah pernah menjelaskannya, cuci hingga bersih, ketika dalam keadaan tidak kotor boleh sembah sujud;

Jika setelah cuci bersih lalu masih kotor maka pergi ke bagian belakang untuk bersembah sujud, jangan di bagian depan, Dewa Pelindung Dharma tidak akan membiarkan kamu untuk pergi ke depan.

shuohua20161202 04:55
女性生理期跪拜的问题
女听众:师父,想请问一下,女人生理期的时候可以跪拜吗?

台长答:这个都讲过了,洗干净,在不肮脏的情况下可以跪拜;如果洗干净还肮脏的话就到后面去跪拜,不要跑到前面去,护法神不让你跑到前面去的。