Wenda20160124A 34:57
*[Sebisa mungkin untuk tidak menggunakan barang-barang bekas orang yang sudah meninggal]*

Telp Wanita: Shifu, ingin bertanya, tidak boleh menggunakan barang-barang bekas peninggalan orang yang sudah meninggal, jika semasa hidup, orang yang sudah meninggal pernah memberikan kita baju atau barang lainnya, apakah boleh menggunakannya?

Master: Sebisa mungkin jangan menggunakannya jika dia sudah meninggal, Jika belum meninggal maka boleh menggunakannya, mengerti?

Telp: Sudah mengerti.

Master: Setelah meninggal jangan menggunakannya lagi. Banyak orang yang memakai barang seperti giok dan perhiasan di tangan, tak lama dia terkena sial.

Telp: Baik. Terima kasih Shifu.

wenda20160124A 34:57
亡人生前送的东西尽量不要用
女听众:师父,请问亡人用过的东西不能用,如果是亡人生前送给我们的衣服或者其他东西,我们可以用吗?

台长答:死了之后就尽量不要用了,没死之前可以用,听得懂吗?(听得懂)死了之后不要用了。所以很多人就是拿了人家亡人身上的玉坠、首饰啊套在手上,很快就倒霉了(好的,感恩师父)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=21942&t=1576671354874