Wenda20180921 12:18
*[Apakah boleh menjual pakaian baru yang belum pernah dipakai oleh orang yang sudah meninggal]*

Telp Pria: Apakah boleh menjual pakaian baru yang belum pernah dipakai oleh orang yang sudah meninggal?

Master: Boleh dijual. Anggota keluarga jangan pernah memakai bajunya, tidak baik.

Telp: Oh, jadi harus membuang semua barang orang yang sudah meninggal?

Master: Iya.

Wenda20180921 12:18
亡人没穿过的新衣服可否卖掉
男听众:亡人没有穿过的新衣服卖掉的话,这样处理可以吗?

台长答:卖掉可以。家里人千万不要穿,不好的(哦,就是及时地要处理掉亡人的东西?)嗯。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=34047&t=1576707146798