Shuohua20130531 09:54
*[Di hari imlek jangan membakar XFZ lebih dari 59 lembar]*

Telp: Di hari imlek, paling banyak boleh membakar berapa lembar XFZ?

Master: Untuk hari seperti ini, paling baik jangan lebih dari 59 lembar.

Shuohua20130531 09:54 大年初一烧小房子不要超过59张
听众:大年初一烧小房子,最多能烧多少呢?
台长:像这种最好不要超过59张就可以了。