[Surat Keraguan No. 46] Tanya Jawab No. 13
*[Hindari membaca paritta ketika sedang memasak makanan non vegetarian]*

Tanya 119: Teman sedharma bervegetarian, dia ingin bertanya, Apakah boleh membaca paritta disaat memasak makanan non vegetarian?

Kemudian, Apakah dia perlu membaca paritta ketika berpergian keluar bersama teman yang memakan makanan non vegetarian?

Master119: Jangan membaca paritta, malah hasilnya tidak akan bagus jika membacanya.

做荤菜时避免念经(台长开示解答来信疑惑(四十六))

问119:同修本身吃素,她请问如果在做荤菜的时候可以念点经文吗?还有外出吃饭如果朋友吃荤,她需要念点经吗?

答119:不要念,念了反而不好。