Wenda20111127 22:35
*[Apakah boleh membaca paritta Gong De Bao Shan Shen Zhou bagi anak berusia 1 tahun]*

Telp: Ada seorang anak yang berusia 1 tahun 10 bulan, Apakah boleh membaca paritta Gong De Bao Shan Shen Zhou?

Master: Boleh, sudah boleh dibaca sejak dalam kandungan, Boleh dibaca sebanyak 21x

Wenda20111127 22:35

一岁多的小孩能不能念功德宝山神咒
听众:一个小孩1岁十个月大,这么大的能不能念功德宝山神咒啊?
台长:可以,在肚子里就能念了,要念21遍。