Wenda2012118
*[Bagaimana cara orang yang sudah bervegetarian sejak lama tetapi tidak sengaja termakan 5 macam bawang-bawangan]*

Tanya: Dalam kondisi tidak hati-hati atau terdesak, Bagaimana cara bertobat bagi kami yang sudah bervegetarian sejak lama lalu termakan bawang?

Master: Tidak masalah, baca beberapa kali Jing Kou Ye Zhen Yan, lalu beberapa kali Qi Fo Mie Zui Zhen Yan. Bacalah kedua paritta ini jika tidak sengaja termakan dan tidak perlu membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen;

Tapi jika sengaja memakannya atau memakan dalam jumlah banyak maka harus membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen.

Tanya: Tetapi satu dua hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman.

Master: Kalau begitu harus membaca paritta Li Fo Da Chan Hui Wen.

第五章 吃素中遇到的问题

一、吃素中的注意事项

(一)精彩开示摘录

许愿吃长素的人不小心碰到五辛怎么忏悔(2012年11月18日玄艺问答)

听众:不小心或有时候没办法,我们许愿吃长素的人,吃到葱之类东西,像已经碰了,怎么忏悔?

台长:那没关系,念几遍净口业真言,然后再念几遍七佛灭罪真言,碰到一点点念这个就可以了,用不着念礼佛大忏悔文;有意吃了,或者吃了大的了,一定要念礼佛大忏悔文了。

听众:但是好像之后的一两天都很难受。

台长:那就一定要念礼佛大忏悔文了,那没办法。