Wenda20131108 00:35
*[Apakah boleh membaca paritta setelah memakan makanan non vegetarian]*

Telp Wanita: Di pagi hari saya memakan makanan vegetarian lalu membaca paritta yaitu Da Bei Zhou sebanyak 25x, ketika sedang bekerja saya tidak memiliki waktu untuk membaca paritta. Jika ketika makan siang dan makan malam saya memakan makanan non vegetarian, apakah boleh saya membaca paritta setelah sampai di rumah?

Master: Boleh membaca paritta, juga tidak mengatakan orang yang makan makanan non vegetarian tidak boleh membaca paritta.

Telp: Apakah harus membaca Jing Kou Ye Zhen Yan?

Master: Akan lebih bagus jika bisa membaca paritta Jing Kou Ye Zhen Yan, kualitas pembacaan paritta orang yang memakan makanan non vegetarian kurang baik daripada orang yang bervegetarian, tetapi tetap ada hasilnya.

Telp: Benar, mereka masih muda, tidak mau bervegetarian.

Master: Tidak ada masalah, ibu.

wenda20131108  00:35
吃荤以后能念经吗
女听众:早上吃素然后念经,念大悲咒25遍,其余时间上班没空念经。中饭和晚饭吃荤的,晚上回来能不能再念经?
台长答:可以念经的,又没有说吃荤的人不能念经(要念净口业真言?)能念净口业真言最好,吃荤的人当然不如吃素的人念出来的效果好,但是一样可以有效果的(就是啊,他们年纪轻,不肯)没有问题的,老妈妈。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=4616&t=1572928430965