Wenda20131201A 48:28
*[Ketika melepaskan makhluk hidup, Apakah boleh meminta 3 permohonan?]*

Tanya: Ketika melepaskan makhluk hidup, Boleh meminta 3 permohonan, kan?

Master: Satu permohonan di dalam 3 permohonan itu tidak boleh meminta terlalu banyak, misalnya melakukan permohonan seperti: “Memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa memberkati saya agar demam saya membaik; memberkati agar anak saya bisa mengerjakan ujian dengan baik; Memberkati papa dan mama saya dengan kesehatan”, mengatakan seperti ini berarti sudah 3 permohonan.

Dan tidak melakukan permohonan seperti: “Permohonan pertama saya adalah: Memberkati 18 generasi leluhur saya, memberkati agar seluruh keluarga saya bahagia dan sehat, memberkati seluruh keluarga saya agar….”

Jika melakukan permohonan seperti ini, maka tidak akan kelihatan hasilnya.

Tanya: Jika saya melepaskan 10 ekor ikan untuk satu orang, lalu meminta 3 permohonan….

Master: Terlalu banyak! Apa bisa dikabulkan?

Tanya: Jadi, hanya boleh meminta 1 permohonan saja?

Master: Jika kamu melakukan hal itu, itu sama saja dengan kamu sedang mengundang banyak orang untuk makan dan mereka hanya makan bubur, bukankah ini memalukan? Kamu membaca 1 lembar XFZ untuk diberikan kepada begitu banyak orang? Melepaskan 10 ekor ikan dan meminta begitu banyak permohonan? Apa mungkin?

Tanya: Baik, Saya sudah mengerti, Terima kasih.

放生的时候放得少求得多会导致效果不好(2013年12月1日玄艺问答)
听众:放生的时候可以许三个愿望,对吗?
台长:三个愿望不能一个愿望里边包括很多愿望,比方说“请观世音菩萨保佑我最近伤风好;保佑我孩子能够考上;保佑我爸爸妈妈身体好”,好了,三个。不是说“第一个愿望:保佑我家里十八代祖宗、保佑我全家幸福健康,保佑我们全家怎么样……”一点效果都没有的。
听众:如果我为一个人放十条鱼,然后许三个愿望……
台长:太多了!这好意思吗?你就等于拿了十块钱要请人家吃一桌饭,每人喝碗稀粥,你好意思拿出来?放十条鱼许这么多愿?你好意思的?(听懂了,感恩您)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=4084&t=1597900307230