Wenda20140316A 14:59
*[Ketika hujan dan malam hari tiba, jangan membaca paritta Xin Jing dan Wang Sheng Zhou *di luar*]*

Telp Wanita: Dulu Master mengatakan ketika hujan atau malam hari tiba, jangan membaca Xin Jing dan Wang Sheng Zhou di luar rumag, tapi misalnya setelah membacanya lalu tidak merasakan apa-apa, apakah itu berarti boleh terus membacanya?

Master: Boleh membacanya *di dalam rumah*, tidak boleh membaca di luar rumah. Walaupun saat itu tidak merasakan apa-apa, tapi setelah masalah datang maka akan menjadi tidak sehat.

Banyak orang yang ketika melintasi orang lain merasa tidak apa-apa, tetapi begitu sampai rumah, nerasa tidak nyaman, jangan berdasarkan perasaan yang dirasakan saat itu.

Telp: Mengerti, Terima Kasih atas Wejangan Shifu.

wenda20140316A  14:59
下雨天和晚上不要在外面念心经、往生咒
女听众:以前您说过下雨天或者是晚上,就不要在外面念心经和往生咒了,那如果说念了感觉没有什么不舒服,是不是就代表可以继续念呢?
台长答:在家里可以念,在外面还是不能念。当时没有什么不舒服,事后就不舒服了。很多人在度人的时候没感觉到不舒服,一回家就不舒服了,不能以当时的感觉为准的(明白了,谢谢师父开示)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=3748&t=1573611126431