Wenda20140720B 28:05
*[Apakah boleh terus membaca paritta Guan Yin Ling Gan Zhen Yan]*

Telp: Di dalam acara program radio, saya mendengar percakapan seorang teman seDharma, Shifu mengarahkan kepadanya untuk membaca paritta Guan Yin Ling Gan Zhen Yan untuk beberapa bulan, lalu berhenti.

Sebelumnya Shifu pun juga mengarahkan saya untuk membaca paritta ini, Apakah saya boleh meneruskannya atau berhenti?

Master: Harus berhenti, tidak boleh meneruskan pembacaannya.

Telp: Membaca untuk berapa bulan, baru berhenti?

Master: Umumnya satu atau dua bulan, lalu berhenti. Karena paritta Guan Yin Ling Gan Zhen Yan ini…..

Sebenarnya, mengapa kamu bisa memiliki perasaan, firasat, mengapa kamu bisa tiba-tiba merasakan khasiatnya, ini masih didasari oleh pahala yang ada di dalam diri kamu.

Jika kamu tidak memiliki pahala yang cukup…. Bagaimana kamu bisa memiliki pahala jika tidak melakukan kebaikan yang banyak?

Jika tidak ada pahala dan membaca paritta ini, itu sama saja seperti terus mengambil uang simpanan dari bank, tetapi rekening kamu kosong, tidak ada uangnya dan tidak ada pemasukan.

Telp: Lalu, Biasanya saya membaca berapa lama lalu berhenti untuk berapa lama?

Master: Biasanya membaca selama sebulan, lalu berhenti sebulan.

Telp: Berapa jumlah yang cocok untuk membaca paritta ini?

Master: 27x.

Wenda20140720B 28:05 观音灵感真言能一直念吗

听众:我听节目有同修说,师父布置他念几个月观音灵感真言然后可以停下来。师父以前也布置过我,我是不是可以一直念还是要停下来?

台 长:要停下来的,不能一直念的(念几个月停?)一般的一个月两个月就要停了。因为观音灵感真言……实际上讲到底为什么会给你有感觉、有灵感,为什么会让你 突然之间很灵的,实际上还是靠你的功德呀。你功德不够的话,好事做得不够那你怎么会有功德啊?你没功德念这个,就等于拼命地往银行卡里打,你里边又没有钱 进去(那一般要念几个月停几个月?)一般的念一个月停一个月(一天多少遍比较合适?)27遍。