Wenda20141102B 54:30
*[Boleh membaca berapa kali paritta yang ada di XFZ]*

Telp: Disaat kami membaca XFZ, jika ada yang tertinggal, Apakah boleh mengulangnya?

Master: Boleh.

Telp: Total pembacaan paritta Da Bei Zhou 27x, Apakah ada masalah, jika saya membacanya hingga 30x tetapi hanya menghitungnya hingga 28x?

Master: Tidak ada. Lebih banyak lebih baik. Sebenarnya paritta yang kamu baca lebih itu akan menutupi pembacaan paritta yang kurang baik.

Telp: Setiap kali saya membacanya lebih dari jumlah yang seharusnya, Jika paritta yang saya baca lebih ini tidak terpakai, Apakah saya boleh menggunakannya untuk tujuan lain? Dan jika dibutuhkan…

Master: Tidak boleh. Kamu hanya boleh…. Misalnya membaca sebanyak 28x, maka kamu boleh membacanya hingga 30x

Wenda20141102B 54:30 小房子中的经文可以多念几遍
听众:我们念小房子的时候,如果有漏掉,可以重新再念一遍吗?
台长:都可以(一般大悲咒27遍,如果我念到30遍,实际上我登记的时候只登记到28遍,会不会有什么问题?)没有,多多益善。实际上只要你念出来多的,就会去弥补那些没有念好的(每次多念几遍,如果用不到的话可不可以记在另外一个地方?需要的时候……)不行。你只能……比如念28遍,念个30遍就可以了。