Wenda20141107 01:34:21
*[Pertanyaan mengenai mengganti Altar]*

Tanya: Altar rumah teman sedharma sangat kecil. Tanggal 1 Oktober nanti, dia ingin mendirikan Altar yang lebih besar sedikit.

Kemudian, dia ingin menempatkan Rupang Guan Shi Yin Pu Sa yang sekarang dia miliki dan juga menempatkan XLFM Guan Shi Yin Pu Sa dan Guan Di Pu Sa, Apakah boleh jika hanya mengundang 2 Rupang Pu Sa saja?

Master: Boleh.

Tanya: Jika begitu, Apakah menempatkan Guan Shi Yin Pu Sa di tengah dan sebelah kiri Pu Sa adalah Guan Di Pu Sa?

Master: Benar, Boleh.

Tanya: Baik. Ingin bertanya Shifu.

Apakah teman sedharma memindahkan rupang ke Altar baru di hari terakhir bulan september nanti atau pada tanggal 1 oktober?

Master: Keduanya boleh.

Tanya: Disaat memindahkan Rupanh ke meja altar yang baru, Apakah harus terus menerus membaca paritta Xin Jing ataukah membaca 7x Da Bei Zhou, 7x Xin Jing dan 7x Li Fo Da Chan Hui Wen?

Master: Yang terbaik adalah terlebih dahulu membaca 777, lalu terus membaca paritta Xin Jing saat memindahkannya.

Tanya: Oh, berarti setelah selesai membaca 777, baru memindahkan Rupang Guan Shi Yin Pu Sa dari meja Altar lama ke yang baru?

Master: Benar.

Tanya: Baik. Model Altar meja lama dia berbentuk lemari, apakah boleh di alih fungsi menjadi rak buku atau harus dibongkar?

Master: Paling bagus dijadikan rak buku.

Wenda20141107 01:34:21 有关更换佛台的问题

听众:同修家里现在的佛台很小,想在十月初一设大一点的佛台,把现有供的观世音菩萨请到新的佛台上,然后又请东方台的观世音菩萨和关帝菩萨,佛台只有两尊菩萨可以吗?

台长:可以(这样是不是把观世音菩萨放在中间,菩萨的左手边放关帝菩萨呢?)对,可以(好。请问师父,同修应该是在九月尾最后一天,把菩萨请过去,还是十月 初一早上才把菩萨请到新的佛台上呢?)都可以(如果把菩萨请去新的佛台是不是一直念心经呢还是七遍大悲咒、七遍心经、七遍礼佛大忏悔文?)最好先念七七 七,之后在搬动的时候不停念心经(哦,就是说念完了七七七之后,才把旧佛台的观世音菩萨请到新的佛台上?)对(好。同修旧的佛台是壁橱式的,是否可以改成书架或需要拆掉呢?)改成书架就可以了。