Wenda20141212 01:14:36
*[Satu batang dupa tidak boleh dinyalakan 2 kali]*

Telp Pria: Halo Master! Ketika kami sembahyang kepada Bodhisattva, lalu setelah menancapkan dupa ke dalam hiolo baru menyadari kalau dupanya tidak menyala, Ingin bertanya apakah kami boleh mengambil lalu menyalakannya sekali lagi?

Master: Jika batang dupa ini tidak menyala, maka boleh dibuang.

Telp: Setelah kami menancapkan dupa ke hiolo baru sadar dupanya tidak menyala.

Master: Tidak ada gunanya, ambil lalu buang.

Telp: Jadi buang dupa itu lalu tancap kembali dupa yang baru kah?

Master: Benar. Satu dupa tidak boleh dinyalakan dua kali, ini disebut “Dua Hati”.

wenda20141212  01:14:36
一支香不能点二次
男听众:台长您好!我们给菩萨上香,把香插进香炉的时候却发现香没有点着,请问我们可以拿回来再重新点一次吗?
台长答:如果这支香点不着,就得扔掉了(我们插进香炉才发现没有点着)没用的,拿出来再扔掉(扔掉再重新拿一支新的是吧?)对。一香不能点二次的,叫“二心”啊。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=137&t=1568000737848