[Fahui Tanya Jawab, Auckland, New Zealand 8 November 2019]
*[Membaca lebih jumlah PR akan ditambah nilainya, tidak perlu dihitung]*

Master Jun Hong Lu menjawab pertanyaan dan totem di acara pertemuan umat seluruh dunia, Auckland, New Zealand 8 November 2019

Tanya: Ada seorang temab sedharma yang membaca PR Da Bei Zhou 108x dan Xin Jing 168x, dia merasa sangat baik. Ingin bertanya Shifu, apakah boleh terus menambah jumlah PR Da Bei Zhou dan Xin Jing?

Bagaimana menentukan jumlah PR yang terbaik? Misalnya 108, 118, 128… apakah seperti ini menambahnya?

Master: Kamu baca terlebih dahulu, misalnya hari ini membaca 108x, setelah melewati jumlah ini, kamu terus membacanya, tidak perlu dihitung lagi, pahalanya sangat besar. Setiap hari setelah selesai membaca PR, misalnya jumlah PR kamu 49x, melebihi 49x itu menambah nilai kamu, tambahannya sangat besar.

Tanya: Terima Kasih Shifu.

功课多念的遍数会加分,无需计算
问:一位同修的大悲咒和心经功课是108遍和168遍,他感觉很好。请问师父,大悲咒和心经功课是否可以一直不断增加?遍数怎样定比较好?比如108、118、128……这样增加吗?

答:你先念,比方说今天念108遍,超过的就这么念下去,不要算了,功德很大。每天把功课完成,功课比方说49遍,超过的全部属于你加分的,加得很厉害(感恩师父)
新西兰・奥克兰世界佛友见面会提问和图腾191108