Shuohua20121207 17:00
*[Boleh mengumpulkan abu XFZ dan membuangnya sekaligus setelah terkumpul banyak]*

Telp pria: Gan En Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling Gan Guan Shi Yin Pu Sa Mo He Sa, Halo Master Lu! Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, jika pada hari yang sama tidak membuang abu XFZ, menaruhnya di sebuah tempat khusus, apakah boleh setelah abunya terkumpul banyak lalu sekaligus membuangnya?

Master: Boleh, tidak ada masalah.

shuohua20121207  17:00  
小房子的灰可以积多一起倒
男听众:感恩南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨,卢台长你好!我请教几个问题,如果当天不倒小房子的灰,拿一个专门的小盒子积多了一起倒可不可以?
台长答:可以,没问题。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=7547&t=1570196815469