Shuohua20180907 10:46
*[Tidak boleh menghadap ke Abu XFZ dan bersujud]*

Telp wanita: Ingin bertanya Shifu, di bangku tempat membakar XFZ langsung bersujud di depannya dan membaca Li Fo Da Chan Hui Wen, menghadap ke abu XFZ menggangukan kepala atau bersujud, apakah ini boleh?

Master: Tidak baik, kamu ngapain bersujud kepada setan? Tidak ada kebijaksanaan, langsung dibuang

Telp: Baik. Terima Kasih Shifu.

Shuohua20180907   10:46  
不能冲着经文组合的灰磕头
女听众:请问师父,拜垫、烧送经文组合的凳子还有菩萨像在一条直线上,烧完经文组合后直接跪着念礼佛大忏悔文,冲着经文组合的灰来点头或者磕头是否会不好呢?
台长答:不好,冲鬼磕头干吗?没智慧,拿掉啊(好。感恩师父)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=136&id=33704&t=1547113020105