Wenda20130428A 27:22
*[Hasil akan lebih baik jika membaca paritta Jie Jie Zhou untuk suatu masalah tertentu]*

Telp: Berapa banyak paket paritta Jie Jie Zhou yang boleh dibaca oleh satu orang? Misalnya jika ingin membaca untuk menguraikan ikatan karma buruk dengan pekerjaan atau hubungan dengan seseorang atau untuk jodoh buruk dengan orang tertentu.

Untuk kasus seperti ini, boleh membaca berapa paket?

Master: Biasanya 49x, 108x, 79x, atau 69x, yang mana saja boleh.

Jika merasa ada ikatan karma yang sangat buruk, maka boleh membaca lebih banyak, tetapi membaca paritta Jie Jie Zhou harus dibarengi dengan paritta Xin Jing, perbanyak membaca Paritta Xin Jing.

Telp: Jika membaca Paritta Xin Jing sebanyak 49x, Apakah itu berarti boleh membaca paritta Jie Jie Zhou untuk beberapa macam kasus kah?

Tidak harus membacakan paritta Jie Jie Zhou ini dan ditujukan untuk seseorang tertentu, misalnya dalam pekerjaan, mungkin memiliki ikatan karma buruk dengan beberapa orang.

Untuk kasus semacam ini, apakah memohon menguraikan jodoh buruk dalam karir?

Master: Tidak ada gunanya, harus ditujukan kepada perorangan, tidak hanya itu, harus ditujukan untuk setiap orang.

Misalnya, ada 5 orang yang bersikap tidak baik kepada kamu, maka kamu harus membacanya satu per satu, masalah ini harus diselesaikan per kasus, dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Jika ada 10 orang yang bersikap tidak baik kepada kamu, lalu kamu memohon unthk menguraikan jodoh buruk dalam hubungan pekerjaan, memang bisa berubah menjadi lebih baik sedikit.

*Tetapi hubungan jodoh buruk 10 orang dengan kamu, tidak bisa diuraikan hingga tuntas.* Karena satu perjodohan dengan seseorang itu terbentuk dari berbagai macam bagian, dan setiap bagian ini harus diselesaikan satu per satu, barulah setelah itu, akan terjadi perubahan pada kumpulan jodoh buruk ini.

Telp: Oh begitu, berarti lebih baik tetap mencantumkan namanya yah.

Master: Benar, harus mencantumkan namanya.

Wenda20130428A 27:22
针对性地念解结咒效果好

听众:一个人最多能念几套解结咒?比如说针对工作化解工作的恶缘,或者化解感情的恶缘,或者针对某某某的恶缘,这样能念几套?

台长:一般念49遍、108遍、79遍、69遍都可以,如果觉得冤结很深就多念一点,但是念解结咒要伴与心经,心经要念得多一点(如果心经念49遍, 可以针对几个不同的方面来念解结咒吗?并不是说一定是针对某一个人,比如说工作中跟好几个人可能有冤结,就祈求化解工作的恶缘)没用的,必须对人,而且对 每一个人,比方说有五个人对你不好,你必须对每一个人念,是个案处理的,绝对不是一下子处理的。要是十个人都对你不好,你说化解我工作上的恶缘,会好一 点,但这十个人对你的恶缘化不掉,因为一件事是由很多分子结构组成的,所以每个分子结构都要解决了,那么最后主要的结构才会有变化(哦,那还是报人名比较 好)对,必须要报的。