Wenda20140713A 24:21
*[Mengenai waktu terbaik untuk membakar XFZ]*

Telp Wanita: Di dalam buku tertulis waktu terbaik untuk membakar XFZ adalah jam 8 pagi, 10 pagi dan jam 4 sore, tetapi ada sekali saya mendengar acara radio mengatakan jam 6 pagi membakar XFZ, Bodhisattva pasti akan datang, mana yang lebih membakar di jam 6 pagi atau jam 4 sore?

Master: Jika kamu tidak bisa membakar di jam 8 pagi, paling baik di jam 6 pagi. Bodhisattva juga akan datang di jam 4 sore, dan ada satu waktu lagi di malam hari, Bodhisattva juga akan datang, yaitu di jam 10 malam.

wenda20140713A  24:21  
关于烧小房子的最佳时间
女听众:书上写烧小房子最佳的时间是上午八点、十点和下午四点,但是有一次我听师父录音说早上六点钟烧小房子菩萨肯定到,早上六点与下午四点哪个时间更好一点呢?
台长答:如果你早上八点不行,最好是早上六点。四点钟菩萨也来,还有一个时间是晚上,菩萨也会来一次,那是十点钟。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=2107&t=1549852484502