Wenda20140815 05:12
*[Apakah ketika makan boleh sambil membaca paritta?]*

Telp Wanita: Saya pernah tidak sengaja mendengar sepertinya Shifu berkata ketika makan boleh sambil membaca paritta, apakah boleh seperti itu?

Master: Orang yang sudah bervegetarian boleh membaca paritta, orang yang belum bervegetarian tidak boleh. Jika ingin membaca paritta, harus paritta kecil, tidak boleh membaca paritta besar, seperti paritta Jie Jie Zhou boleh dibaca.

Telp: Oh, seperti itu.

Master: Jika ada nama Bodhisattva tidak boleh dibaca.

Telp: Oh.

wenda20140815  05:12  
可以边吃饭边念经吗
女听众:上次我无意间好像听到师父说吃饭也可以念经,吃饭可不可以念经啊?
台长答:吃素的人可以念,不吃素的人不能念。要念的话,都是小经,不能念大经,像解结咒这种念念(哦,这样的)有菩萨名字的就不能念了(哦)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=2374&t=1550411741004