Wenda20180107A 45:09
*[Cara yang paling baik mengurai halangan dengan Fan Tai Sui]*

Tanya : Master. Kamu pernah memberi wejangan orang yang mengalami rintangan Fan Tai Sui bisa di dalam 1 bulan membakar 27 lembar XFZ sekaligus dalam 1x bakar, kepada XXX penagih hutang karma diri sendiri, *“Memohon kepada Tai Sui Pu Sa memberkati saya XXX di bulan ini aman dan sehat”,* di dalam 1 bulan memohon sekali. Ingin bertanya Master, shio yang menghadapi Chong Tai Sui, Xing Tai Sui, Po Tai Sui, Hai Tai Sui juga perlu mengurai rintangan dengan cara seperti ini?

Jawab : Harus menguraikannya. *Cara yang terbaik adalah, di dalam rumah mempunyai altar dan sembahyang kepada Tai Sui Pu Sa.* Mana ada aliran dharma yang sembahyang kepada Tai Sui Pu Sa? Bukankah kita sembahyang kepada Tai Sui Pu Sa? Begitu bagus.

化解犯太岁最好的方法
问:师父。您开示过犯太岁者可月一次性烧送27张小房子,敬赠某某的要经者,“求太岁菩萨保佑我某某月份平安”,一个月一求。请问师父,冲太岁、刑太岁、破太岁、害太岁的生肖,是不是也需要这样化解呢?

答:要化解。最好的方法,家里供一尊太岁菩萨就好了。哪有一个法门是供太岁菩萨?我们不是供啊?这么好。

Wenda20180107A 45:09