Wenda20190113A 35:09
*[Cara yang paling baik mengurai rintangan Fan Tai Sui]*

Tanya : Mohon bertanya Master, tahun depan bagi teman sedharma yang menghadapi rintangan Fan Tai Sui apakah ditentukan di dalam setahun paling sedikit melepaskan berapa banyak ekor ikan?

Master: Tidak ada. Memohon kepada Tai Sui Pu Sa, tiap hari boleh memohon, memohon kepada “Xie Tai Da Jiang Jun/谢太大将军” (Nama Bodhisattva yang di tahun 2019 menjabat sebagai Tai Sui Pu Sa)

Telp: Oh. Jadi tidak ada perkataan tentang di tentukannya jumlah untuk melepaskan makhluk hidup demi mengurai Fan Tai Sui, benar tidak?

Master: *Sebenarnya cara yang paling baik mengurai halangan dengan Fan Tai Sui adalah melakukan perbuatan yang baik, terus menerus berbuat kebaikan, melakukan perbuatan yang baik adalah cara untuk mengurai Fan Tai Sui.*

Bagi orang yang tidak membina hati dan orang yang tidak belajar Dharma berkata :”Saya hari ini berikrar, saya ingin mengurai halangan Fan Tai Sui untuk diri sendiri. Saya ingin melakukan 100 hal kebaikan.” juga bisa, tetapi ini hanya mengurai rintangan kecil. Untuk rintangan yang besar, kamu pasti harus melafalkan paritta, ingin melafalkan berapa banyak paritta, mengerti kan?

Wenda20190113A 35:09
化解犯太岁最好的方法

问:请问师父,明年犯太岁的同修,有没有规定说一年最少放生多少条鱼?

答:没有。求太岁菩萨,天天可以求的,求谢太大将军(哦。就是没有说放生的一个基数来化解犯太岁,对吗?)其实化解犯太岁最好的方法就是做善事,不停地做善事,做善事的话就化解犯太岁。很多不修心的人、不学佛的人说:“我今天许愿,我要化掉自己犯太岁的劫。我一共做100件善事。”也可以的,但是这是化掉小劫。大的劫,你一定要念经,要念多少遍经,明白吗?