Kutipan Wenda171022
*[3 pertanda yang menunjukkan kehadiran Bodhisattva]*

Selain dupa melingkar, lamlu minyak berbentuk bunga teratai, yang menandakan Bodhisattva hadir, masih ada satu pertanda yang banyak orang tidak mengetahuinya, mau saya beritahu kalian?

Tanya: Baik, Terima kasih Shifu.

Master: Saya akan memberitahu ketika ada yang bertanya, satu pertanda lagi adalah, jika abu dupa panjang tidak putus, ini berarti Bodhisattva hadir, abunya terus panjang, dan tidak putus, sudah pasti pada akhirnya akan terjatuh, tetapi sudah berdiri untuk beberapa lama, ini artinya Bodhisattva memberitahukan kepada kalian: Kami Ada.

菩萨来的三个象征

☀️ 菩萨来了,除了香打卷、油灯结莲花,还有一个很多人不知道,我告诉你们好吗?(好,感恩师父)你问了我才告诉你,还有一个就是香灰一直不倒——菩萨在,竖了很长时间,一直没倒,当然最后总归会掉下来的,但是竖了很长时间,就是菩萨告诉你:我们都在。

———💦wenda171022