Buah

Wenda20120413 04:07
*[Apakah boleh mempersembahkan buah kiwi?]*

*Telp:* Kami mengetahui kalau tidak boleh mempersembahkan pisang dan buah persik, Lalu, Bagaimana dengan buah kiwi? *Master:* Boleh mempersembahkan buah kiwi. Wenda20120413 04:07 猕猴桃可以供菩萨 听众:我们知道桃子和香蕉不能供观世音菩萨,那么猕猴桃可以供吗? 台长:猕猴桃可以的。