Tanya: Karena banyak penjual ikan yang suka curang dengan timbangannya, Apakah boleh jika kami membawa timbangan sendiri?

Master: Tidak masalah. Sampaikan satu pesan baik kepada kalian semua, Para teman sedharma dari Shanghai membawa seorang penjual ikan, penjual ikan ini adalah orang yang membantu melepaskan 100.000 ekor ikan. Sekarang penjual ikan ini berhenti berjualan, dia sudah mempelajari Dharma dan membina diri! Bahkan penjual ikan ini masih membantu para teman sedharma disana untuk menimbang ikan. Menyelamatkan ikan yang akan mati terbunuh dibawah pisau untuk dilepaskan ke sungai!

(3)买鱼可以自己带秤(2013年香港法会台长答佛友问)
同修:因为买鱼的时候,老板经常缺斤短两,同修就自己带秤秤重量,这么做如理如法吗?
台长:自己带秤秤重量,没问题。告诉大家一个好消息,这次上海同修们带过来一个人,这个人就是他们放10万条鱼的时候的鱼老板,现在他不卖鱼了,学佛修心了!而且还帮着共修组去买鱼秤鱼。放下鱼刀,回头是岸!