Tanya13: Masih mengenai bervegetarian. Jika ada seseorang yang setelah berikrar ingin Full Vegetarian, tetapi pihak keluarga tidak setuju.

Apakah boleh kita terlebih dahulu memakan makanan yang telah mereka siapkan, lalu dimuntahkan keluar disaat mereka tidak memperhatikannya?

Master13: Tidak boleh.

Itu seperti seseorang yang menyuruh kamu untuk membunuh walaupun kamu tidak ingin membunuhnya, Lalu kamu menusukkan pisau ke dia dan setelah itu mengobatinya.

Tidak boleh seperti itu.

Kamu harus berpendirian teguh untuk tidak akan memakannya walaupun memukul saya hingga tewas.

家人不同意吃素时也不可吃了吐出(卢台长给全世界弟子第一次的开示)

问13:还是吃素的问题。如果发愿吃素后但是家人不让吃,可以吃他们准备的菜的时候先吃在嘴里然后趁他们不注意时吐出来吗?

答13:不可以。就像人家叫你杀人你不想杀,但是先把刀捅进去,之后再给他医疗,当然不行这样。要有坚强的意志—打死我也不吃。