Telp Wanita: Apakah boleh terus menyalakan lampu teratai di Altar, disaat tidak sedang membakar dupa?

Master: Jangan menyalakannya.

Terlebih dahulu, perlu menyalakan lampu teratai dan segera membakar dupa, setelah dupa habis terbakar, maka lampu teratai harus dimatikan.

Lampu teratai itu berarti sedang mengundang Buddha, mengundang Pu Sa.

Telp: Baik, Jadi lampu teratai tidak boleh menyala terus menerus, Lalu apakah boleh menyalakan lampu ruangan Altar?

Master: Boleh.

Telp: Seorang teman sedharma memiliki ruangan khusus untuk Altar, dia ingin bertanya kepada Shifu, Apakah lebih baik terus menutup pintu ruangan Altar ini atau membukanya?

Master: Jika di bagian depan ruangan Altar ini adalah Toilet maka tutup pintunya.

Jika di depan ruangan altar ini tidak ada apa-apa, maka boleh membukanya. Tidak ada masalah.

wenda20140105A  28:27  

没上香时不能点莲花灯;佛堂门开着好还是关着好

女听众:佛台的莲花灯在没有上香的时候,可否一直点着呢?

台长答:不能点的。要先点莲花灯然后马上上香,如果香没了,就一定要把莲花灯关掉的。莲花灯是请佛、请菩萨的(佛台的灯不能一直点着,佛堂的灯是可以一直亮着的吧?)可以的(同修家有一间专门的佛堂,他想请问师父这个佛堂的门平常是关着好还是开着好?)如果佛堂对门是卫生间就得关着,如果对门没有什么,那可以开着,都没关系的。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=2770&t=1602478799944