Wenda20190301 08:57
*[Setelah mendapat suatu masalah darurat, harus lebih banyak membaca paritta dan bahkan harus memohon kepada Nan Jing Pu Sa]*

Tanya: Ingin bertanya Shifu, dalam keadaan darurat dan memohon kepada Pu Sa untuk memberikan petunjuk, mana yang lebih baik, Apakah membaca 7829 atau 21x XJ?

Master: Untuk pertama-tama boleh mengikuti seperti yang biasa dilakukan. Setelah mendapat masalah, maka sudah pasti kamu harus membaca lebih banyak.

*Dan harus melakukan komunikasi dengan Nan Jing Pu Sa*

Tanya: Jadi disaat kita mendapatkan masalah darurat, langsung memohon kepada Nan Jing Pu Sa kan?

Master: Benar benar.

Tanya: Gan En Shifu.

Wenda20190301   08:57

出事之后,经文要念很多,而且要求南京菩萨

女听众:请问师父,当遇到急事求菩萨点化如何做选择,是念“7829”那个“心灵密码”好,还是念21遍心经更好一点?

台长答:开始的时候只要正常的就可以了,出事了之后,你必须要念很多了,而且要跟南京菩萨沟通(一般遇到急事就求南京菩萨,是吧?)对,对(感恩师父)


Wenda20200308 33:47
*[Apakah boleh membantu pasien penderita penyakit berat untuk membaca 7829]*

Telp Wanita: Ada seorang teman sedharma yang terkena penyakit berat, lalu ingin meminta tolong para teman sedharma lainnya membantu membaca kan paritta.

Tetapi ada sebagian sx yang membantu membacakan DBZ dan ada sebagian sz lainnya membantu membacakan 7829.

Ingin bertanya Shidu, Apakah boleh membantu penderita penyakit berat membacakan 7829 kah?

Master: Boleh, semuanya boleh.

Wenda20200308   33:47

可否帮重症患者助念心灵密码

女听众:有师兄得重症,想让师兄们帮忙助念,但是有一些师兄助念大悲咒,又有些师兄助念了心灵密码“7829”。请问师父,可以帮重症患者助念心灵密码吗?

台长答:可以,都可以。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=40399&t=1602568557314