Ingin memberitahukan kepada kalian, bukankah sekarang lebih terasa sejuk sedikit, tadi barusan di pinggir sana, sebenarnya Bodhisattva selalu menjaga kita semua, asalkan kalian melakukan perbuatan baik, Bodhisattva pasti akan berada di sebelah kita. (Tepuk tangan).

Ingatlah, ketika seseorang semakin menderita maka dia harus semakin banyak berbuat kebaikan,

semakin sulit kehidupan maka kita harus semakin berbuat baik,

Ketika hidup kita semakin menyakitkan maka kita harus semakin welas asih, apakah mengerti? (Tepuk tangan)

Hehe… … maka harus terus bekerja keras, Bodhisattva sedang memperhatikan kita semua. Berharap kalian semua tekun.

Kita harus menggunakan hati yang tulus ketika melakukan perbuatan baik, kita belajar Dharma pun juga harus menggunakan hati yang tulus untuk belajar.

Coba bayangkan, bagaimana perasaan ikan yang telah kita lepaskan, itu sama seperti semasa kecil kita bermain permainan yang disebut ” Ketika elang menangkap ayam kecil”,

Terkadang kita bertubuh kecil, kamu berusaha untuk terus berlari dengan putus asa tapi tetap tertangkap.

Pada saat itu, perasaan kamu akan sama dengan seekor ikan yang tertangkap, berusaha ingin lari tapi tetap tertangkap oleh orang lain, sangat menderita, dan mengetahui bahwa hidup kita sangat menyedihkan dan akan berakhir.

告诉你们,现在是不是凉爽一点了,刚才在边上,所以菩萨一直在看着我们,你们只要做善事菩萨就在我们身边(鼓掌)记住了,一个人越苦的时候越要做善事,越艰难的时候越要做好事,越痛苦的时候越要慈悲,听得懂吗(鼓掌)呵呵……所以要好好地努力,菩萨都看着我们。希望你们好好地努力,我们做善事是用心在做,我们学佛也要用心在学。想一想,那些鱼放下去的时候它们什么感受,当我们小的时候玩个游戏叫老鹰捉小鸡的时候,有时候你很小,你拼命地逃,但是逃不过去被人家抓住了,那个时候你的感受就是像一条鱼被人家抓住一模一样的感觉,想逃被人家一把抓住,很难受,知道哎呀惨了惨了,完了完了。

https://xlch.org/category/selectedqa/53.html?t=1547767105598