Telp wanita: Setiap pagi jam 6 saya menyiapkan buah-buahan, membakar dupa, mengganti air, membaca Xin Jing, Da Bei Zhou, Wang Sheng Zhou, Qi Fo Mie Zhui Zhen Yan, Xiao Zai Zhou, Jie Jie Zhou, Zhun Ti Shen Zhou, apakah setiap kali saya harus memberikan hormat?

Master: Tidak perlu, ketika tidak sedang membakar dupa boleh membaca paritta.

Aliran Master ini sangat “Sui Yuan” (berjalan sesuai jodoh), yaitu menyesuaikan untuk orang-orang yang melatih diri di rumah.

Telp: Aliran ini sangat manjur, ada suatu hari, gigi saya sakit sampai saya tidak bisa berbicara, kemudian saya mengikuti cara Master, memohon kepada Boddhisattva, membaca paritta, akhirnya gigi saya tidak sakit lagi, gusi yang pecah pun perlahan membaik, sangat ajaib.

Master: Masih ada banyak hal yang ajaib, sangat hebat.

shuohua20110916  07:46  
不烧香的时候也可以念经;听众反馈:心灵法门太神奇了
女听众:我每天早晚六点上水果、点香、换水,念心经、大悲咒、往生咒、七佛灭罪真言、消灾咒、解结咒、准提神咒,是不是每一遍念完都要拜啊?
台长答:用不着的,平时不烧香的时候也可以念的。台长这个法门特别随缘,就是适合和在家修行的人(这个法门真是太灵啦,有一天,我的牙齿疼的不能说话,就按台长说的求菩萨,再念经,后来牙齿就再没痛过,裂开的牙床也慢慢好了,太神奇了)神奇的事多啊,不得了啊。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=17535&t=1546409941249