Telp Wanita: Ada seorang teman sedharma pemula yang ketika dia membaca paritta kepalanya terasa sakit, terkadang tekanan darahnya bisa meninggi, keluarganya sudah membacakan 21 Lembar XFZ untuk dia, tetapi kepalanya masih sakit.

Master: Minta dia untuk mengurangi paritta Da Bei Zhou dan perbanyak membaca paritta Xin Jing.

Telp: Dia seorang pemula, hanya membaca paritta Da Bei Zhou 3x lalu 3x , terapi kepalanya masih terasa sakit.

Master: Untuk sementara boleh berhenti membaca paritta Da Bei Zhou, di tubuh orang ini pasti ada arwah.

Telp: Membaca Xin Jing berapa kali?

Master: Paling baik 9x.

Telp: Jadi, terlebih dahulu membaca paritta Xin Jing, dan paritta lainnya boleh berhenti untuk sementara waktu yah?

Master: Benar.

shuohua20120810  01:45
为什么有的初学者念经会头痛
女听众:有一个新同修现在一念经就头痛,有时还犯高血压,家里人已经给他念了21张小房子,头还是痛。
台长答:叫他少念点大悲咒,多念心经(他刚学,大悲咒也就3遍3遍这么念,还是头痛)大悲咒可以先停一下,这个人身上一定有灵性(心经每天念多少遍?)最好念9遍(就先学着念心经,其他的先放一放对吧?)对。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=9613&t=1563607836436