Telp wanita: Altar di rumah saya memasang pelita, membakar dupa, kemudian saya mungkin membaca paritta terus menerus, misalnya sepanjang hari saya membaca paritta, apakah boleh saya menyalakan pelita sepanjang hari?

Master: Boleh. Asalkan kamu membaca paritta, kamu boleh membakar dupa, menyalakan pelita, semua boleh.

Tetapi saya beritahu kamu, jika kamu tidak membakar dupa, jangan menyalakan pelita

shuohua20130614  13:59  
油灯燃着必须要烧香
女听众:我在家里佛台点好油灯、点香,然后我可能就一直念经,比如一整天都在念经,我可以一整天油灯都点着吗?
台长答:可以的。只要你在念经,你把香烧着,把油灯开着,都可以。但是我告诉你,你香不烧,油灯就不要开。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=8925&t=1546410411048