Tanya: Mengenai paritta cadangan Wang Sheng Zhou, apakah dalam 1 hari ada batas jumlah pembacaan tertentu? Atau dalam satu hari paling banyak boleh membakar berapa lembar kertas paritta cadangan Wang Sheng Zhou?

Master: Jika ini adalah simpanan, tidak ada masalah ingin membaca berapa banyak.

Tetapi disaat membakarnya harus diperhatikan, jika tidak ada hal spesial seperti arwah besar, maka jangan membakar terlalu bakar, sehari 1 lembar sudah cukup.

问:关于往生咒的自修经文,一天内念诵的遍数有限制吗?还有一天内最多可以烧送多少往生咒的自修经文?
答:如果是储存,一天念多少都没有关系。但是烧送要当心,如果没有特别大的灵性来要,千万不要烧太多,一张就差不多了。