Tanya: Urutan dalam membakar kertas paritta cadangan Li Fo dan kertas paritta cadangan Da Bei Zhou, Xin Jing, 10 paritta kecil mana yang didahulukan?

Master: Urutan dalam membakar kertas paritta cadangan yang mana saja boleh, tidak ada masalah.

问:烧送自存经文的礼佛和自存的大悲咒,心经,十小咒哪个先烧送比较妥当?
答:自修经文的顺序没关系的。

Master Jun Hong Lu Menjawab surat pertanyaan keraguan (129)