Tanya: Jika rumah tidak memiliki altar apakah boleh membakar kertas paritta cadangan? Misalnya : Li Fo Da Chan Hui Wen, Wang Sheng Zhou, Xin Jing dan lain-lain sebagainya

Master: Untuk membakar kertas paritta cadangan Wang Sheng Zhou, Xin Jing dan Li Fo Da Chan Hui Wen harus memiliki altar, setelah memasang dupa baru boleh membakarnya, selain dari paritta tersebut boleh memasang dupa hati baru membakarnya.

Master Jun Hong Lu menjawab surat pertanyaan keraguan (136)

问:在没有佛台的情况下能否烧送自修经文?如:礼佛大忏悔文、往生咒、心经等。
答:往生咒、心经和礼佛大忏悔文的自修经文必须要有佛台,上香之后烧送,其他的自修经文可以上心香烧送。

http://lujunhong2or.com/卢台长开示解答来信疑惑(一百三十六)/