*Tanya:* Saya bermimpi, tiba-tiba muncul seorang perempuan yang mengambil pakaian dalam atas berwarna pink ke saya, perempuan itu berkata: “Suami saya membeli pakaian dalam ini dari toko dia untuk dihadiahkan ke saya.”

Tetapi, ada kotoran atau sesuatu yang menempel di pakaian dalam ini.

Di kehidupan nyata, saya mengenal perempuan ini, dan dia memang menjual pakaian dalam. Kemudian, suami juga benar-benar pernah membeli pakaian dalam berwarna merah muda untuk saya.

Apa arti dari mimpi ini?

*Master:* Bermimpi jual-beli atau memberi-menerima pakaian itu berarti membantu dia memikul karma.

Jadi, teruntuk mimpi ini, kamu-lah yang memikul karma si perempuan tersebut.

同修问:梦里一个现实中的女性朋友拿了一件粉色女性内衣(上身穿的)给我,说是我先生在她那儿买了送我的,但内衣上好像有一块地方有脏的灰尘还是什么的。现实中这位朋友的确在微商卖这样的内衣,而且之前先生也的确买过一件粉色的内衣给我。请问这有什么含义吗?

台长答:衣服买来买去、送来送去,就是一种帮人背业的表现。应该是帮女性朋友背业了。

——摘选卢台长博客文章《台长开示解答来信疑惑 (九十二)》