Telp: Mohon penjelasan mengenai satu pertanyaan, Misalnya kami membaca paritta Jing Kou Ye Zhen Yan setelah memakan makanan non vegetarian, Apakah kata “Kou Ye” (Karma Mulut) di dalam paritta Jing Kou Ye Zhen Yan ini memiliki makna yang sama dengan tiga karma yaitu perbuatan, ucapan dan pikiran?

Master: Maknanya sedikit tidak sama, Paritta Jing Kou Ye Zhen Yan itu seperti ini, Misalnya kamu makan (Makanan non vegetarian) kemudian boleh membaca paritta ini untuk membersihkan mulut, atau misalnya kamu mengatakan sesuatu (hal yang tidak pantas) juga boleh membaca paritta ini.

Tetapi, paritta ini tidak bisa menghapuskan semua karmanya, harus membaca paritta Qi Fo Mie Zui Zhen Yan atau Li Fo Da Chan Hui Wen.

Makanan (Non Vegetarian) yang kamu makan masih boleh membaca paritta Jing Kou Ye Zhen Yan, Tetapi ucapan yang telah kamu lontarkan adalah sebuah kekuatan penetrasi yang tak terbatas, satu ucapan bisa membuat orang kesal setengah mati, menyakiti hatinya.

Jika ucapan seseorang terlalu jahat hingga membuat orang lain marah besar, Apakah menurut kamu paritta Jing Kou Ye Zhen Yan ini bisa membersihkannya dalam waktu semalam, seminggu, setahun atau bahkan seumur hidupnya kah?

Telp: Iya, tidak bisa terkikis.
Wenda20111021 53:55 净口业真言中“口业”的含义
听众:请教一个问题,比方说吃荤的之后要念净口业真言,这里面的口业和平时讲的“身口意”三业里的口业是不是一个概念?
台 长:稍微有点不一样,净口咒是这样的,如果你吃的,念净口咒可以,你说的,念净口咒也可以,但是这些净口业根本不能打掉的,要念七佛灭罪真言、礼佛大忏悔 文。嘴巴里吃的东西还可以念净口业,而人说出来的话,有无量无边的穿透力,一句话可以把人家气死,穿透人家的心脏。如果一个人讲话很恶毒,会让人家气一个 晚上、一个星期、一年、甚至一辈子。念净口业能消除吗?(嗯,消不掉)