Telp: Organ Jantung Ibu dari seorang teman sedharma tidak baik, dia terus membaca PR, mohon Master memberikan arahan atas jumlah PR-nya.

Master: Perbanyak membaca paritta Xin Jing.

Telp: Jumlah pembacaan PR Xin Jing sebanyak 21x, Membaca XFZ paket pertama 21 lembar, setelah itu berikrar per 7 lembar per 7 lembar, Apakah boleh?

Master: Sampaikan kepada dia untuk menaikkan paritta Xin Jing hingga 49x.

Wenda20120210 45:30 心脏不好加强心经

听众:一位同修的母亲心脏特别不好,她的功课一直在做,想跟台长确认一下功课(心经多念一点)心经21遍,小房子第一拨21张,然后7张7张这样许愿可不可以?

台长:你叫她心经念到49遍。