Telp: Ada teman sedharma yang tidak menuliskan nama pembaca di XFZ, Apakah boleh seperti ini?

Master: Tidak boleh, XFZ ini dianggap tidak berlaku, tidak ada gunanya.

Telp: Dia sudah membakar kertas XFZ ini.

Master: Berarti telah membohongi langit dan bumi.

Telp: Aduh, lalu Apakah ini artinya dia berdosa?

Master: Ada, sampaikan kepada dia untuk membaca 3x paritta Li Fo Da Chan Hui Wen untuk masalah ini.

Wenda20120406 38:52 小房子没有写落款有罪过
听众:有个同修念的小房子没有写落款人,要不要紧?
台长:不行,这个小房子作废,没有用的(他烧掉了)骗天骗地(哎呀,那有没有罪过?)有罪过,叫他念3遍礼佛,对这个事情。