Telp: Bagaimana cara mengatakan kepada Bodhisattva, jika saya tidak ingin melakukan permohonan ketika membaca PR? Apakah jika tidak mengatakannya kepada Bodhisattva akan mempengaruhi kekuatan XFZ?

Master: Tidak. Jika tidak melakukan permohonan dalam PR, itu artinya kamu hanya terus menanam tanpa mempedulikan apa hasilnya.

Master: Apakah boleh jika saya mengatakan kepada Bodhisattva: Sekarang saya ingin membaca PR untuk hari ini. Selanjutnya, saya hanya tinggal membaca parittanya saja?

Master: Boleh.

Wenda20130414 31:52 关于念功课不求的问题

听众:我想念经做功课不求,那念经不求的话怎么来跟菩萨讲?不讲的话会影响念小房子的功力吗?

台长:不会的。念功课不求就是只管耕耘、不问收获(念经的时候就跟菩萨讲:我现在做今天的功课,我念什么什么就可以了?)对。