Telp Wanita: Ketika sedang melintasi umat, penyakit depresi yang dia alami sangat berat, dan dia adalah seorang pemula, apakah kami boleh menyarankan dia untuk membaca Da Bei Zhou 3x, Xin Jing 21x?

Master: Boleh, tidak ada masalah.

Telp: Apakah boleh langsung membaca Li Fo Da Chan Hui Wen 3x?

Master: Boleh.

Telp: Kemudian setelah 2 minggu, baru meminta dia untuk membaca paritta?

Master: Iya, pelan-pelan saja, jangan mengagetkan dia sampai tak mau baca paritta, dan itu akan lebih gawat.

wenda20130630B 38:09
初学者有忧郁症如何安排功课
女听众:度人的时候,这个人忧郁症很严重,又是初学者,我们可以让他大悲咒念3遍、心经念21遍吗?

台长答:可以,没问题(礼佛可以直接叫他念3遍吗?)可以(小房子等两个星期之后才叫他念好吗?)嗯,一点点来,不要把他吓得念不动了,就麻烦了。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=12171&t=1572912404406