Tanya: Saya berikrar menggunakan tata cara dupa hati: “Memberikan 1 paket 108 lembar XFZ untuk papa saya.”

Apakah boleh seperti ini? Atau harus berikrar di depan Altar dan memasang dupa?

Master: Sudah pasti lebih baik jika berikrar di hadapan Pu Sa. Karena kamu tidak membakar dupa jika menggunakan tata cara dupa hati.

Dan sudah pasti hasilnya tidak akan lebih baik jika tidak berikrar dengan membakar dupa di hadapan Pu Sa.

Wenda20130705 16:51 上心香许愿的效果不如上真香许愿的效果

听众:我上心香的时候许愿说:“给我父亲念一拨108张小房子。”这样行吗?还是必须在佛台前上香许愿?

台长:当然是在菩萨面前许愿更好了,上心香因为没有烧香呀,当然效果比不上在佛台前上香对着菩萨许愿了。